Састанак Стручно- оперативног тима Републичког штаба за ванредне ситуације

Јутрос је одржан редовни састанак Стручно- оперативног тима Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, као тијела за праћење стања на подручју угроженом епидемијом, координацију дјеловања снага и субјеката заштите и спасавања у вези са епидемијом на подручју Републике Српске и координацију са надлежним институцијама Федерације БиХ, Брчко Дистрикта БиХ и органима и институцијама БиХ, координацију активности прихвата и распоређивања међународне помоћи и обављање других задатака на захтјев Штаба за ванредне ситуације Републике Српске.

Стручно- оперативни тим је сталном засједању, свакодневно се одржавају састанци на којима се разматрају и предлажу закључци, наредбе и одлуке Републичког штаба за ванредне ситуације, рјешавају оперативни послови и дефинишу мјере и активности које је потребно предузети а све у циљу што ефикаснијег ублажавања и отклањања посљедица епидемије.

Подијели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •