Sastanak Stručno- operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije

Jutros je održan redovni sastanak Stručno- operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, kao tijela za praćenje stanja na području ugroženom epidemijom, koordinaciju djelovanja snaga i subjekata zaštite i spasavanja u vezi sa epidemijom na području Republike Srpske i koordinaciju sa nadležnim institucijama Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i organima i institucijama BiH, koordinaciju aktivnosti prihvata i raspoređivanja međunarodne pomoći i obavljanje drugih zadataka na zahtjev Štaba za vanredne situacije Republike Srpske.

Stručno- operativni tim je stalnom zasjedanju, svakodnevno se održavaju sastanci na kojima se razmatraju i predlažu zaključci, naredbe i odluke Republičkog štaba za vanredne situacije, rješavaju operativni poslovi i definišu mjere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti a sve u cilju što efikasnijeg ublažavanja i otklanjanja posljedica epidemije.

Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •