APEL GRAĐANIMA!

U protekla dva dana na teritoriji Republike Srpske požari na otvorenom prostoru, koje je izazvao čovjek, sve su brojniji. Prilikom neodgovornog paljenja strnjišta i suve trave ljudi izazivaju nekontrolisano širenje vatrene stihije na druge privatne i javne posjede što napreže lokalne, teritorijalne vatrogasne kapacitete. Plamen na otvorenom prostoru je načinio i čini značajnu štetu na imovini, šumi, ekosistemu. Vatrogasci se danonoćno bore i, za sada, izlaze na kraj sa požarima. Međutim njihov broj se konstantno uvećava. Zato Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske podsjeća građane i javnost na prava i obaveze iz Zakona Republike Srpske o zaštiti od požara te da je zakonski kažnjivo paliti vatru i izazivati požare na otvorenom prostoru:

…GLAVA II

Prava i obaveze subjekata zaštite od požara 

                            Član 6. Stav 4.

Svaki građanin koji primjeti požar ili neposrednu opasnost od požara dužan je da obavijesti vatrogasno – spasilačku jedinicu  i preduzme mjere za otklanjanje neposredne opasnosti od požara, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog.

                                 GLAVA  III

Planiranje i organizovanje zaštite od požara 

                            Član 14. Stav 6.

Plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji su vlasnici, odnosno korisnici objekata ili zemljišta iz člana 9 stav 1. i 2. ovog Zakona, mora biti usklađen sa promjenama nastalim kao posljedica urbanističkih, tehničko – tehnoloških i drugih promjena od značaja  za zaštitu od požara.

                                GLAVA  IV 

Mjere zaštite od požara

                       Član 18.  Stav 10.

Zabrana paljenja korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno – spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre. 

                         Član  29. Stav 1. 

Električne, ventilacione, gasne, naftovodne, toplovodne, gromobranske i druge instalacije i uređaji, kao i dimovodi, moraju se postaviti, odnosno izvoditi, koristiti i održavati prema propisanim tehničkim normativima i obaveznim standardima i uputstvima priozvođača o čemu mora postojati dokumentacija. 

                          Član 30. Stav 1. 

Zapaljive materije mogu se držati i uskladištavati samo u objektima koji su za to podešeni ili preuređeni u skladu sa tehničkim i drugim propisima kojima je regulisana ova materija.

                          Član 30. Stav 2. 

Otvorena vatra (otvorena ložišta, otvoreni plamen i slično) koja se koristi u tehnološkim procesima ili u postupku rada u poslovnom prostoru može se upotrebljavati samo u skladu sa tehničkim i drugim propisima kojim je regulisana ova materija.   

                              Glava VI

Gašenje požara

                      Član 66. Stav 1.

Fizičko lice obavezno je da po saznanju o požaru obavijesti vatrogasno – spasilačku jedinicu i operativno – komunikacioni centar jedinice lokalne samouprave ili policijsku stanicu, ako nije u mogućnosti da ugasi požar ili otkloni neposrednu opasnost od izbijanja požara.

                              Glava 9 

Kaznene odredbe 

                    Član 87. Stav 1.2.3.4.5

Novčanom  kaznom od 100 KM do 1000 KM kazniće se fizičko lice ako: 

  1. Postupi suprotno odredbi Člana 6. Stava 4. ovog Zakona.
  2. Ne postupi u skladu sa Članom 14. Stava 6. ovog zakona
  3. Pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno – spasilačke jedinice i ne preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre ( Član 18. Stav 10.).
  4. Upotrebaljava neispravne ili neispravno postavljene instalacije, dimovode ili ložišta (Član 29. Stav 1.)
  5. Duži ili uskaldištava lako zapaljive materije suprotno odredbi Člana 30. Stav 1. ovog Zakona ili koristi otvorenu vatru suoprotno odredbi Člana 30. Stav 2. ovog Zakona.

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je u pripravnosti. U saradnji sa kolegama na lokalnom nivou prati stanje na terenu u skladu sa svojim nadležnostima. 

Apelujemo na građane na savjesno i odgovorno ponašanje i na zakonsku odgovornost!