REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE: FORMIRANA TRI CENTRA ZA PRAĆENJE SITUACIJE POVODOM NAJAVLJENIH OBILNIH PADAVINA

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, formirala je tri centra- Foča, Višegrad i Trebinje iz kojih će se pratiti situacija vezana za najavljene obilne padavine. Formiran je centar u Višegradu gdje se nalazi pomoćnik direktora i glavni republički inspektor zaštite i spasavanja. Formiran je centar u Trebinju gdje se nalazi zamjenik direktora i republički inspektor. Formiran je centar u Foči gdje se nalazi načelnik Područnog odjeljenja Sokolac. Republička uprava civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i Planom odbrane od poplava, uputila je Instrukciju lokalnim zajednicama da preduzmu sve preventivne mjere u slučaju odbrane od poplava.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i menadžment Uprave, svakodnevno kroz redovne izvještaje prate situaciju na terenu i u slučaju potrebe Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske angažovaće svoje timove da pruže pomoć lokalnim zajednicama na cijeloj teritoriji Republike Srpske.