Seminar “Way Forward” u Slovačkoj

U toku proteklog vikenda  u Slovačkoj (Brestovec) je održan seminar „Way Forward” nakon uspješno završene međunarodne vježbe u sklopu projekta PROFOUND EXERCISE koja se održala na nekoliko lokacija u Mađarskoj, Slovačkoj, Rumuniji i njihovim susjednim zemljama.

Seminaru su, osim predstavnika Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, prisustvovali ocjenjivači i vođe timova iz Mađarske, Rumunije, Slovenije i Hrvatske.

Tokom dva dana (13.-15.10.2022.) predstavnici timova koji učestvuju i članovi EXCON-a diskutovali su  o naučenim lekcijama na osnovu sopstvenih iskustava i rezultata procesa evaluacije. Radilo se na formiranju jasne vizije neophodnih koraka ka efikasnijem reagovanju na poplave i prilagođavanju standardnih operativnih procedura organizacija i timova za reagovanje na poplave u Dunavskom regionu.

Finalizacija započetih aktivnosti je planirana za završnu konferenciju koja se održava u Budimpešti u periodu od 17. -18. 11. 2022. godine.