Семинар “Way Forward” у Словачкој

У току протеклог викенда  у Словачкој (Брестовец) је одржан семинар „Way Forward” након успјешно завршене међународне вјежбе у склопу пројекта PROFOUND EXERCISE која се одржала на неколико локација у Мађарској, Словачкој, Румунији и њиховим сусједним земљама.

Семинару су, осим представника Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, присуствовали оцјењивачи и вође тимова из Мађарске, Румуније, Словеније и Хрватске.

Током два дана (13.-15.10.2022.) представници тимова који учествују и чланови EXCON-а дискутовали су  о наученим лекцијама на основу сопствених искустава и резултата процеса евалуације. Радило се на формирању јасне визије неопходних корака ка ефикаснијем реаговању на поплаве и прилагођавању стандардних оперативних процедура организација и тимова за реаговање на поплаве у Дунавском региону.

Финализација започетих активности је планирана за завршну конференцију која се одржава у Будимпешти у периоду од 17. -18. 11. 2022. године.