Dezinfekcija karantinskih smještaja

Danas su pripadnici tima 1 (Banja Luka) Specijalizovane jedinice Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske za dezinfekciju, u sklopu redovnih aktivnosti na sprečavanju širenja virusa korona, izvršili dezinfekciju svih karantinskih objekata i prostorija, na graničnim prelazima Gradiška i Brod.

Tim 2 (Istočno Sarajevo) je izvršio redovnu dezinfekciju Motela Topeks u Istočnom Sarajevu u kojem se nalazi karantinski smještaj za maloljetna lica.