Tue, May 21, 2024

CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je planski organizovan dio sistema zaštite od prirodnih i drugih nesreća koja obuhvata organizovanje, pripremanje i učešće građana, preduzeća i drugih pravnih lica i profesionalnih službi, organizacija i udruženja na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, drugih nesreća većih razmjera i ratnih dejstava. Civilna zaštita i druge djelatnosti zaštite od prirodnih i drugih nesreća su humanitarne i nevojne prirode.

SJEDIŠTE I PODRUČNA ODJELJENJA RUCZ RS

SINDIKAT RUCZ