SLIVOVI SANE I UNE U OPADANJU NIVOA TOKA

To je vodeći naslov za hidrološku sliku na sjeverozapadu Republike Srpske sa fokusom na slivove rijeka Sane i Une.

U Prijedoru, Sanskom Mostu, Ključu Sana ima osjetan pad nivoa toka. Bujični vodotoci registrovani i poznati u tom kraju vratili su se u svoja korita npr. kao riječica Miloševica. Voda je ostala na određenim, takođe poznatim prirodnim depresijama Tukovima, Raškovcu, Brezičanima, Bišćanima.

U Novom Gradu situacija je stabilna. Bujični vodotoci Japrica, Vojskova koji su se predhodnog dana izlili u svojim su koritima.

Na području opštine Kostajnica Una se izlila u nebranjeni dio mjesta Petrinja, Grdanolac i Mrakodol i zaplavila dio usjeva. Nema zaplavljenih ni poplavljenih objekata. Mala rijeka Tigova koja se juče izlila u potpunosti se povukla u svoje korito.

Kiša manje pada, život se odvija normalno. Pripadnici RUCZ RS iz našeg PO Banja Luka konstantno su na terenu u obilasku Prijedora, Novog Grada i Kostajnice. Sa kolegama iz lokalnih službi civilne zaštite prate situaciju.