СЛИВОВИ САНЕ И УНЕ У ОПАДАЊУ НИВОА ТОКА

То је водећи наслов за хидролошку слику на сјеверозападу Републике Српске са фокусом на сливове ријека Сане и Уне.

У Приједору, Санском Мосту, Кључу Сана има осјетан пад нивоа тока. Бујични водотоци регистровани и познати у том крају вратили су се у своја корита нпр. као ријечица Милошевица. Вода је остала на одређеним, такође познатим природним депресијама Туковима, Рашковцу, Брезичанима, Бишћанима.

У Новом Граду ситуација је стабилна. Бујични водотоци Јаприца, Војскова који су се предходног дана излили у својим су коритима.

На подручју општине Костајница Уна се излила у небрањени дио мјеста Петриња, Грданолац и Мракодол и заплавила дио усјева. Нема заплављених ни поплављених објеката. Мала ријека Тигова која се јуче излила у потпуности се повукла у своје корито.

Киша мање пада, живот се одвија нормално. Припадници РУЦЗ РС из нашег ПО Бања Лука константно су на терену у обиласку Приједора, Новог Града и Костајнице. Са колегама из локалних служби цивилне заштите прате ситуацију.