NASTAVAK POTRAGE ZA NESTALOM ŽENOM U RIBNIKU

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) nastavlja akciju potrage za nestalim starijim ženskim licem u opštini Ribnik. Jedanaest kilometara toka rijeke Ribnik je opservirano. Danas će se dodatno pretražiti određeni sprudovi, ostrvca pomenutog vodotoka i krenuti dalje. Naš tim sa dronovima izvršava zadatke pretrage terena iz vazduha.  Akciji potrage priključili su se pripadnici SAJ MUP –a Republike Srpske.