POTRAGA RUCZ RS ZA NESTALIM LICEM U RIBNIKU

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) učestvuje u potrazi za nestalim ženskim licem starije dobi u opštini Ribnik. Angažovani su dijelovi naših specijalizovanih jedinica i timova. Na vodotokovima i priobalju djeluju kolege iz Specijalizovane jedinice za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom RUCZ RS dok ostali, prilično zahtjevan, teren pretražuju i opserviraju kolege iz Tima RUCZ RS sa dronovima. Pretrazi terena će se priključiti i naši vodiči sa psima za potragu.