TIM REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE KRENUO JE U REPUBLIKU SLOVENIJU

Tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske krenuo je danas iz Banja Luke u Republiku Sloveniju. Tim Republičke uprave civilne zaštite Reublike Srpske broji 12 članova tima, među kojima se nalaze supervizor tima, vođa tima, oficir za bezbjednost i oficir za vezu. Republika Slovenija je nakon poplava koje su zadesile ovu zemlju zatražila pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Evropske unije. U Republiku Sloveniju upućena su dva tima iz Republike Srpske i Federacije BiH. Tim Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske u Republici Sloveniji će ostati u skladu sa standardima, 10 dana, ali boravak može biti produžen ukoliko za tim bude potrebe.