Pripadnici RUCZ RS učestvuju na regionalnoj radionici o dizajnu arhitekture, strategiji i planiranju nuklearne bezbjednosti

U periodu od 24. do 28. aprila 2023. godine u RACVIAC Centre for Security Cooperation održava se regionalna radionica o dizajnu arhitekture, strategiji i planiranju nuklearne bezbjednosti.

Pomenutu radionicu organizuje RACVIAC u saradnji sa International Atomic Energy Agency (IAEA) i Republikom Hrvatskom, koja je druga po redu u nizu od tri radionice pokrenute 2022. godine.

Radionica obuhvata integracioni proces planiranja za projektovanje dijelova državnog sistema nuklearne sigurnosti koji se odnosi na materijal van regulatorne kontrole (MORC).

Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske su uzeli učešće na istoj.