Извјештај о санацији постојећих и изградњи нових водозаштитних објеката у току 2022. године и оперативној спремности за реализацију задатака из Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2023. години.

Извјештај о санацији постојећих и изградњи нових водозаштитних објеката у току 2022. године и оперативној спремности за реализацију задатака из Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2023. години можете прегледати на овом линку.