SPASIOCI IZ REPUBLIKE SRPSKE KOJI SU U MISIJI U REPUBLICI TURSKOJ PREDUZIMAJU SVE LIČNE I KOLEKTIVNE MJERE BEZBJEDNOSTI

Pripadnici specijalističkog tima za traganje i spasavanje iz ruševina Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, koji su upućeni u misiju u Republiku Tursku su u dobrom zdravstenom stanju. Preduzimaju sve lične i kolektivne mjere bezbjednosti, i brinu se o međusobnoj bezbjednosti prilikom obavljanja poslova na terenu. Prema izjavama pripadnika specijalističkog tima za traganje i spasavanje iz ruševina Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, situacija na terenu je izuzetno teška, ali međusobnom saradnjom u timu uspjevaju da prevaziđu složenost situacije na terenu. Spasioci iz Republike Srpske imaju dobru logističku podršku i stalnu komunikaciju sa menadžmentom uprave, koji se brine o svim njihovim potrebama. U narednim danima u misiju u Republiku Tursku biće poslati i dodatni pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske obučeni za ovaj vid potrage i spasavanja. Spasioci iz Republike Srpske imaju apsolutnu podršku predsjednika Republike Srpske i predsjednika Vlade Republike Srpske.
Menadžment Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske zahvaljuje se Vladi Republike Srpske kao i svim institucijama Republike Srpske i građanima Republike Srpske koji daju podršku Specijalističkom timu za traganje i spasavanje iz ruševina Republike Srpske i koji se saosjećaju sa stanovništvom Republike Turske koje je pogodila ova strahovita nesreća.