DONACIJA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Vlada Republike Srpske donirala je stambeni kontejner Humanitarnom udruženju “Mali anđeo”.
Republička uprava civilne zaštite Republike Srpke učestvovala je u pripremnim aktivnostima za osposobljavanje terena i uspostavljanje stambenog kontejnera koje je donirano Udruženju i krajnjem korisniku.