Zgrada uprave

ODLUKA O ANGAŽOVANJU LJUDSTVA RADI REALIZACIJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POPLAVA I KOORDINACIJE SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE I SPASAVANJA

Odluku o angažovanju ljudstva radi realizacije preventivnih mjera zaštite od poplava i koordinacije svih subjekata zaštite i spasavanja možete preuzeti ovdje.