Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u posjeti Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske

Dana 16.11.2022. godine, Republičku upravu civilne zaštite Republike Srpske posjetio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

U toku posjete u sjedištu uprave održan je sastanak na kojem su kao domaćini sastanka prisustvovali direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i pomoćnik direktora za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove. Teme sastanka su bile unapređenje sistema zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj, definisanje kvalitetnijih zakonskih odredbi sistema zaštite i spasavanja kroz izradu novog Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj. Razgovarano je o saradnji i aktivnostima Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske sa susjednim državama, kao i nastavku formiranja, opremanja i obučavanja jedinica zaštite i spasavanja, unapređenju rada operativno-komunikacijskih centara, kao i o potrebi uspostave centra za obuku Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.