FINALNA KONFERENCIJA WACOM PROJEKTA

Danas se održava Finalna konferencija WACOM projekta u Sarajevu. Konferenciju je zvanično otvorio domaćin i organizator ispred Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, v.d. direktora Milan Novitović, koji se u pozdravnom govoru osvrnuo još jednom na važnost saradnje Republičke uprave civilne zaštite na ovakvim i sličnim projektima zbog bitnih karakteristika kao što su: preventivno djelovanje, rano upozoravanje i brzi odgovori na katastrofe.


WACOM projekat je takođe dao smjernice za jačanje kapaciteta i koordinaciju, te za razvoj prekogranične saradnje i razmjenu podataka svih institucija i službi unutar zaštite i spasavanja u 4 države ( Republika Slovenija, Republika Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina). Takođe, ono što je neizostavno u kriznim situacijama, sa aspekta zaštite i spasavanja, jeste bitnost poznavanja ličnih kontakata i lica, raznih institucija, što WACOM projekat svakako ostvaruje.
Ispred Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, završnoj konferenciji prisustvovali su, pored N.E. ambasadora Slovenije u Sarajevu, Mr. Damijan Sedar i veliki broj predstavnika instituacija od značaja, resornih Ministarstva iz oblasti vodnog upravljanja, riječne plovidbe, civilne zaštite, kao i mnoga druga javna preduzeća, kompanije, NVO i drugi privredni subjekti.


Finalna konferencija WACOM projekta će se održavati tokom 15. i 16. novembra 2022. godine.