Završen seminar u organizaciji Inicijative Jugoistočne Evrope za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa (DPPI SEE) u Istanbulu

U periodu od 7.-8. novembra 2022. godine u Istanbulu je, u organizaciji Inicijative Jugoistočne Evrope za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa (DPPI SEE) i Predsjedništva Republike Turske za upravljanje vanrednim situacijama u slučaju katastrofe (AFAD), održan seminar „Uticaj rizika od katastrofe na kritičnu infrastrukturu i kontinuitet poslovanja“.

Osim predstavnika Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite i država iz regiona: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Rumunije i Slovenije.

Tema je bila prezentovanje situacije i razmjena iskustava iz oblasti kritične infrastrukture u navedenim državama. U okviru seminara organizovana je posjeta Predsjedništvu za upravljanje vanrednim situacijama u slučaju katastrofe (AFAD) gdje su se prisutni imali priliku upoznati sa organizacijom i funkcionisanjem centra za obuku.

Republika Srpska je 2019. godine usvojila Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 58/19) u skladu sa kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zaduženo za saradnju sa drugim državama po pitanju bezbjednosti kritičnih infrastura. Navedena saradnja ne isključuje prava i obaveze organa republičke uprave za direktnu razmjenu informacija, znanja i iskustava sa srodnim organima drugigh država. Organi uprave Republike Srpske imenuju koordinatore ispred svojih uprava i određuju odgovorne subjekte i objekte kritične infrastrukture.