Zgrada uprave

REALIZACIJA ZADATAKA IZ PLANA AKTIVNOSTI U VEZI SA PRIPREMOM I SPROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE I SPASAVANJA OD ŠUMSKIH I DRUGIH POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU U REPUBLICI SRPSKOJ U 2022. GODINI

Izvještaj Helikopterskog servisa Republike Srpske o aktivnostima gašenja požara možete pogledati na ovom linku