Zgrada uprave

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ И СПРОВОЂЕЊЕМ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2022. ГОДИНИ

Извјештај Хеликоптерског сервиса Републике Српске о активностима гашења пожара можете погледати на овом линку