POKAZNA VJEŽBA VIŠENAMJENSKIH TERENSKIH JEDINICA “BANJA LUKA 2022”

Dana 22.10.2022 godine, u Banja Luci uspješno je završena pokazna vježba višenamjenskih terenskih jedinica “Banja Luka 2022”.

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske na poziv Crvenog krsta Republike Srpske učestvovala je u vježbi sa Timom za spasavanje i traganje iz ruševina (USAR tim) i medinicinskim timom.

Vježba je realizovana prema elaboratu vježbe i scenariju zamišljenog zemljotresa, odobrenom od strane Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Vježba višenamjenskih jedinica pokazala je jedinstvo subjekata sistema zaštite i spasavanja i učešće relevantnih institucija Republike Srpske u slučaju odgovora na zemljotres i pružanja prve pomoći. Vježba je otvorena obraćanjem generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske, predstavnika Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i pomoćnika direktora za deminiranje Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

Osim pripadnika Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Crvenog krsta Republike Srpske u vježbi su učestvovali pripadnici Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka i Dom zdravlja Banja Luka.