Zgrada uprave

UREĐENJE ODNOSA SA JAVNOŠĆU I STRATEGIJA KOMUNIKACIJE REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

Odluku o ovlaštenim osobama za davanje i objavljivanje informacija Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske možete viditi na linku.