Obuka povjerenika u Doboju

U okviru realizacije projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti – PREPS“, a u skladu sa Protokolom o saradnji Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i organizacije Catholic Relief Services (CRS), dana 18. oktobra 2022. godine u Doboju je održana obuka povjerenika civilne zaštite Grada Doboja.

Obuku su organizovali Grad Doboj i Catholic Relief Services u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske. Obuku je pohađalo 60 povjerenika Grada Doboja, a istu su realizovali službenici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Dragan Štark, načelnik Odjeljenja za planiranje i mjere civilne zaštite i Bojan Šoja, inspektor zaštite i spasavanja.

Na obuci je predstavljen Priručnik za rad povjerenika civilne zaštite i savjeta mjesnih zajednica u sistemu zaštite i spasavanja i podijeljen je učesnicima.