10 –ТИ ПАРЛАМЕНТ МЛАДИХ САВСКЕ КОМИСИЈЕ – УЧЕШЋЕ WACOM ПРОЈЕКТНИХ ПАРТНЕРА

У периоду од 13-ог до 15-ог октобра у Београду је одржан „Sava Yuth Parliament“ 10-ти по реду, који се одржава сваке године. Овом приликом тема програма је била „Let`s manage emergency situations!“ управљање ванредним ситуацијама у сливу ријеке Саве.

Савска комисија, заједно са пројектним партнерима WACOM пројекта, настоји да подигне свијест људи, посебно младих, подучавајући их како да се понашају у оваквим ситуацијама, чиме се минимизира опасност по људе, имовину и природу. Уколико у оваквим ситуацијама не поступамо коректно или ако институције задужене за рјешавање оваквих ситуација нису припремљене и довољно обучене, може доћи до великих штета у угроженим подручјима, посебно у стамбеним и инфраструктурним објектима, у водозаштитним подручјима, а у екстремним случајевима , чак и људски живот може бити угрожен.

Програмски дани су протекли у презентацији радова средњошколаца из Србије, Хрватске, Словеније и БиХ. Учесници су посјетили ЈВП Србијаводе, који су у маниру добрих домаћина представили рад предузећа, праћење стања површинских вода на територији Републике Србије са циљем адекватног одговора на ризик од поплава и улогу SCADA система у даљинској контроли и управљању водним објектима.

Представник Републичке управе цивилне заштите Републике Српске је одржала радионицу на тему „ Дјеловање РУЦЗ у случају поплаве/изненадног загађења“, на којој је упознала ученике са радом и активностима цивилне заштите и припремила их за демонстрацију ТТХ вјежбе која се одржала након радионице користећи WACOM алате, а који су развијени у току пројкета. Вјежбу је водио лидер пројекта, представник Универзитета Љубљана у сарадњи са партнерима из Хрватских вода.

Дјеловање Републичке управе цивилне заштите у случају поплава/изненадног загађења можете видити на линку.