13-ti TEHNIČKI SASTANAK WACOM PROJEKTNIH PARTNERA U BANJA LUCI

U periodu od 7. do 10. septembra 2022. godine, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je bila domaćin i organizator 13-tog tehničkog sastanka WACOM projektnih partnera koji se održao u Banja Luci.


Projektne aktivnosti WACOM projekta ulaze u posljednju periodu, te se radi punom snagom na preostalim radnim zadacima. Nakon održanih prekograničnih TTH vježbi u mjesecu maju ove godine, zatim nacionalnih radionica u junu, sve četiri zemlje, BiH, Srbija, Slovenija i Hrvatska, učesnice projekta, na čelu sa liderom projekta Univerzitetom iz Ljubljane, aktivirane su na setu razvoja i dorade međunarodnih dokumenta iz oblasti transnacionalne saradnje po pitanju incidentnih zagađenja i poplava u slivu rijeke Save, ujedno razvijajući alate koji će se ugraditi u SavaGIS i SavaHIS sisteme, a koji su u nadležnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.


Projektni partneri, predstavnici institucija iz zemalja učesnica u projektu, su na posljednjem tehničkom sastanku imali niz aktivnosti, između ostalog, obilazak kolega saradnika na WACOM projektu, Republički hidrometerološki zavod RS, bazne metorološke stanice, obilazak kolega iz OKC 121 Banja Luka, gdje je razmjenjeno iskustvo u radu i održavanju sistema u različitim iznenadnim situacijama, između ovih zemalja.

U toku boravka u Banja Luci, za saradnike su organizovane i prigodne radionice, izleti i “team buildings” aktivnosti, kroz koje su se upoznali o znamenitostima, tradiciji, lokacijama i ljudima iz centra i okoline administrativnog centra Republike Srpske.