Završena obuka za spasavanja na vodi za poslednju grupu vatrogasaca-spasilaca koju je organizovala Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

U periodu od 05.09.2022.godine do 10.09.2022.godine u Banja Luci održana je obuka spasavanja na vodi za V grupu vatrogasaca-spasilaca.

Ujedno ovo je i zadnja grupa u ovoj godini, koja je prošla ovu obuku, a koju je organizovala Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Raspoređeni u pet grupa, obuku su prošli vatrogasci-spasioci iz sledećih TVSJ: Trebinje, Bileća, Gacko, Foča, Višegrad, Brod, Srbac, Gradiška, Prnjavor, Kozarska Dubica, Modriča, Stanari, Istočno Sarajevo, Rudo, Zvornik, Prijedor, Kostajnica, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Ribnik, Banja Luka.

Obuka je sprovedena od strane firme “GUIDELINE” d.o.o. iz Banja Luke, u skladu sa standardima međunarodne asocijacije “RESCUE 3 EUROPE”, a sastojala se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Polaznici nakon završene obuke imaju zvanje “Tehničar spasilac na brzim vodama” i “Upravljač čamcem na brzim vodama”.