SASTANAK PREDSTAVNIKA REPUBLIČKE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE SA DELEGACIJOM GENERALNOG INSPEKTORATA ZA VANREDNE SITUACIJE RUMUNIJE I PREDSTAVNICIMA NORVEŠKE NARODNE POMOĆI U BIH

Dana 12.05.2022. godine, u prostorijama Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske održan je radni sastanak predstavnika Uprave sa delegacijom Generalnog inspektorata za vanredne situacije Rumunije i predstavnicima Norveške narodne pomoći u BiH.

Cilj radnog sastanka je bio upoznavanje gostiju sa sistemom zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj i unutrašnjom organizacijom Republičke uprave civilne zaštire Republike Srpske sa posebnim akcentom na sektor deminiranja Republičke uprave civilne zaštite.

Na sastanku je detaljno predstavljen plan i program obuke za rukovanje NUS-om, saradnja Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske sa drugim tijelima za deminiranje iz susjednih i zemalja u okruženju. U toku sastanka razgovarano je o mogućnostima buduće saradnje između ove tri institucije po pitanju zajedničkih obuka specijalizovanih jedinica za spasavanje.