Испорука контејнера у Требињу

Дана 3. 11.2020. године, Републичка управа цивилне заштите Републике Српске испоручила је два контејнера јавним здраственим установама у Требињу, за потребе тријаже пацијената, а у циљу спречавања ширења корона вируса у Републици Српској.