Posjeta karantinima na području Hercegovine

U proteklih par dana pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske su izvršili obilazak karantina u lokalnim zajednicama na području Hercegovine (Berkovići, Nevesinje, Gacko, Ljubinje, Bileća i Trebinje) u cilju sagledavanja stvarnog stanja. Zaključeno je da navedeni karantini ispunjavaju sve uslove u skladu sa propisima.