УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У КАРАНТИНУ ПРИ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ

Након контроле спроведене на граничним прелазима од стране граничне полиције, лица – грађане Босне и Херцеговине, припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске спроводе до граничних карантина.

У граничним карантинима се спроводи сљедећа процедура:

 1. Републичка управа цивилне заштите евидентира лица која улазе у гранични карантин;
  1. Љекарски / тријажни преглед спроводи здравствени радник локалне заједнице из непосредног окружења граничног карантина у координацији дом здравља – болница; 

Лица са утврђеним симптомима која упућују на присуство Корона вируса се путем хитне      медицинске помоћи спроводе до надлежне болнице којој гравитира локална заједница у којој лице има пријављено мјесто боравишта.

Лица чије је здравствено стање стабилно и не указује на присуство Корона вируса се упућују Републичком инспектору на издавање рјешења о карантину.

Републички инспектор, на лицу мјеста, издаје рјешење о карантину, које се спроводи у граничним карантинима у трајању од 24 часа, а период након 24 часа у трајању од пуног карантина лице проводи у карантину локалне заједнице према мјесту пребивалишта.

Лице се у карантину задржава 24 часа по завршеној процедури.

Смјештај лица и боравак (боравак у објекту шаторског типа, оброк – готово јело и питку воду), у карантинима организују припадници Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

Отпуст лица из карантина при граничном прелазу врше припадници Републичке управе цивилне заштите Републике Српске уз електронско попуњавање евиденције о напуштању граничних карантина и упућивању лица у карантин локалне заједнице којој припадају или ако није формиран карантин у локалној заједници којој лице припада онда првој сусједној у којој је формиран карантин.

Припадници Републичке управе цивилне заштите Републике Српске евидентирају лица која излазе из карантина на граничном прелазу и упућују их даље у карантин јединице локалне самоуправе. Непосредно прије одласка достављају електронским путем градским односно општинским штабовима за ванредне ситуације, Републичкој управи за инспекцијске послове, Министарству здравља и социјалне заштите и Министарству унутрашњих послова.  

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске води евиденцију лица у карантину. Републичка управа извјештава Републичку управу за инспекцијске послове и Министарство здравља и социјалне заштите о кретању броја лица у карантину.

Асистенцију свом особљу на граничним карантинима пружају припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске – обезбјеђење лица од  граничних прелаза до граничних карантина, безбједност лица у граничним карантинима и поштовање јавног реда и мира.

Упутство се примјењује од 31. 3. 2020. године и важи до 30. 4. 2020. године.

Министарство здравља и социјалне заштите       Републичка управа цивилне заштите
Министар Ален Шеранић     Начелник Штаба за ванредне ситуације Милан Новитовић
Бр: 11/01-052-28/20   Бр: 501/20

ПРИЛОГ 1:  ЕВИДЕНЦИЈА ЛИЦА У КАРАНТИНУ

Евиденцију лица у карантину води Републичка управа за цивилну заштиту. Евиденција се води у електронском облику, а садржи најмање:

 • датум уписа,
  • име и презиме,
  • ЈМБ / ОИБ,
  • Број пасоша / личне карте,
  • адреса, мјесто и општина/град боравка,
  • контакт број телефона,
  • датум и вријеме уласка у карантин,
  • датум и вријеме изласка из карантина.

ПРИЛОГ 2: ИЗВЈЕШТАЈ О ЛИЦИМА КОЈА СУ ИЗАШЛА ИЗ КАРАНТИНА

Извјештај о лицима која су изашла из карантина доставља Републичка управа за цивилну заштиту. Извјештај се доставља једном дневно у електронском облику (ексел табела) Републичкој управи за инспекцијске послове и јединици локалне самоуправе (са лица са њеног подручја), а садржи најмање:

 • име и презиме,
 • ЈМБ / ОИБ,
 • адреса (улица и број) боравка,
 • мјесто боравка,
 • општина/град боравка,
 • контакт број телефона,
 • датум и вријеме изласка из карантина,
 • локација карантина у јединици локалне самоуправе.

ПРИЛОГ 3: ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА У КАРАНТИНУ ПРИ ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ

Извјештај о броју лица у карантину доставља Републичка управа за цивилну заштиту Министарству здравља и социјалне заштите једном дневно, а садржи најмање:

 • назив карантина,
 • дан за који се извјештава (датум),
 • број лица која су ушла у карантин током 24 часа,
 • број лица која си изашла из карантина током 24 часа,
 • број лица у карантину.

ПРИЛОГ 4: ЗАКЉУЧАК О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА УЛАЗЕ И ИЗЛАЗЕ ИЗ КАРАНТИНА, број 11-8/20 од 30.3.2020, Републички штаб за ванредне ситуације

ПРИЛОГ 5: ПОСТУПАЊЕ СА ЛИЦЕМ ПО УЛАСКУ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ (РЕПУБЛИКУ СРПСКУ)