Snježna oluja

PRIJE OLUJE
 • Imajte odgovarajuću odjeću za hladno vrijeme.
 • Imajte krupnu so i pijesak za vuču po ledu.
 • Na vozilu imajte gume za sve vremenske uslove, posebno za snijeg. Napunite rezervoar.
 • Održavajte dovoljnu količinu goriva radi grijanja.
 • Provjerite ispravnost sistema za grijanje.
 • Imajte u rezervi goriva za grijanje u slučaju hitne situacije kao i opremu za grijanje u manjim zatvorenim prostorima.
 • Ako živite u oblastima gdje su snježne oluje česta pojava, napravite zalihe vode za piće i hrane.
U TOKU OLUJE

Ako ste u kući:

 • Ostanite u kući dok oluja ne prođe.
 • Pratite lokalni radio i TV program. Slijedite sve emitovane instrukcije.
 • Nosite toplu, udobnu odjeću, slojevitu, laganu, suvu.
 • Pazite na znake smrzavanja i hipotermije.
 • Za kuvanje i grijanje u zatvorenom ne koristiti peći na ugalj ili gas (zbog opasnosti od ugljen-monoksida).

Ako ste u automobilu:

 • Ostanite na glavnim putevima.
 • Po potrebi, zaustavite se pored ceste, koristite signale za opasnost, zastavicu za signalizaciju opasnosti.
 • Ako ste zarobljeni u snježnoj mećavi očistite izduvnu cijev. Neka vam motor/grijanje radi 10 minuta svaki sat. Malo otvorite prozor, održavajte tjelesnu temperaturu. Noću držite svjetla upaljena tako da službe za čišćenje mogu da vas uoče.

NAKON OLUJE 

 • Raščistite prolaz do kuće sa glavne saobraćajnice.
 • Provjerite da li je vaša kuća oštećena nakon oluje.
 • Očistite krov i dimnjak od snježnih nanosa.
 • Po potrebi kontaktirajte zdravstvenu službu.
 • Čim bude sigurno, dopunite potrošene zalihe hrane, vode i lijekova.