Sun, April 14, 2024

Poziv 121

Pozovite broj 121 kada uočite sve vrste opasnosti koje mogu ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra.

Republički operativno-komunikativni centar i područni operativno-komunikativni centri su u okviru Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske,a operativno-komunikativni centar opštine, odnosno grada u okviru štaba za vanredne situacije opštine, odnosno grada.

Područni operativno-komunikativni centri povezuju se međusobno i sa drugim operativno-komunikativnim centrima u Republici Srpskoj, a Republički operativno-komunikativni centar Republike Srpske preuzima i obrađuje dobijene podatke iz zemlje i inostranstva.

Operativno-komunikativni centar pozive prima na broj za hitne situacije 121, obrađuje ih i prosljeđuje profesionalnim, hitnim i drugim službama za zaštitu i spasavanje.

Zato kada pozovete broj 121 odgovorite na sljedeća pitanja:
-Šta se dogodilo?
-Gdje se dogodilo?
-Kada se dogodilo?
-Koliko je unesrećenih?
-Kakvu pomoć tražite?
-Predstavite se…

O centru 121

CENTAR ZA OSMATRANJE, OBAVJEŠTAVANJE I UPOZORAVANJE

U  cilju otkrivanja i praćenja opasnosti od prirodne i druge nesreće, obavještavanja i upozoravanja, Republička uprava civilne zaštite organizuje jedinstven sistem osmatranja, obavještavanja i upozoravanja.

Osnovni zadaci sistema su:

 • Prijem, prikupljanje, obrada i prenos podataka od značaja za zaštitu i spasavanje i obavljanje drugih zadataka u okviru zaštite i spasavanja.
 • Obavještavanje i upozoravanje građana na neposrednu opasnost i davanje instrukcija za ličnu i uzajamnu zaštitu.
 • Obavještavanje i aktiviranje snaga i drugih subjekata koji provode zaštitu i spasavanje i prenos odluka nadležnih organa za provođenje zaštite i spasavanja.

Sistem osmatranja, obavještavanja i upozoravanja obuhvata:

 • Mrežu osmatranja.
 • Operativno-komunikacijske centre 121.
 • Upozoravanje.

Mreža osmatranja se zasniva na:

 • Informacijama i podacima dobijenim od građana i organizacija.
 • Informacijama i podacima dobijenim od službe civilne zaštite grada-opštine i drugih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje (vatrogasci, šumari, lovci i dr.).
 • Informacijama i podacima dobijenim od službi za praćenje i osmatranje koje su uspostavljene u svrhu praćenja meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških i drugih uslova.
 • Informacijama i podacima dobijenim od organa za kontrolu vazdušnog prostora.
 • Međunarodnoj razmjeni informacija i podataka.

U svrhu provođenja zadataka osmatranja, obavještavanja i upozoravanja osnivaju se:

 • Republički operativni centar.
 • Područni operativni centri.
 • Operativni centri gradova-opština.

Operativni centar pozive prima na broj za hitne situacije 121, obrađuje ih i prosljeđuje profesionalnim, hitnim i drugim službama za zaštitu i spasavanje.

Javna i druga preduzeća za telekomunikacije na području Republike Srpske dužna su korisnicima javne telefonske mreže  obezbijediti besplatno pozivanje broja za hitne situacije 121.

Mediji su dužni, bez odlaganja i besplatno, objaviti hitna saopštenja o opasnostima od prirodne i druge nesreće, kao i zahtjeve, apele, proglase, objašnjenja i uputstva u slučaju upozorenja koje im dostavi organ civilne zaštite ili drugi nadležni organ.

U slučaju pojave opasnosti ili nastanka određene prirodne i druge nesreće koja može ugroziti ljude, materijalna dobra i životnu sredinu provodi se obavještavanje i upozoravanje stanovništva s ciljem da se blagovremeno preduzmu mjere i zadaci civilne zaštite.
Upozoravanje se provodi u skladu sa jedinstvenim znakovima za upozoravanje.
Odluku o aktiviranju sistema za upozoravanje u slučaju opasnosti od prirodne i druge nesreće donosi gradonačelnik-načelnik grada-opštine.
Operativni centar koji daje znak opasnosti dužan je, putem elektronskih medija, neposredno nakon davanja znaka upoznati građane i organe vlasti o razlozima davanja znaka opasnosti.

Upozoravanje se organizuje kao jedinstven sistem na nivou Republike Srpske i grada-opštine.
Grad-opština obezbjeđuju tehnička i druga sredstva za potrebe upozoravanja i vrši tekuće i investiciono održavanje istih.