Tue, May 21, 2024

Позив 121

Позовите број 121 када уочите све врсте опасности које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.

Републички оперативно-комуникативни центар и подручни оперативно-комуникативни центри су у оквиру Републичке управе цивилне заштите Републике Српске,а оперативно-комуникативни центар општине, односно града у оквиру штаба за ванредне ситуације општине, односно града.

Подручни оперативно-комуникативни центри повезују се међусобно и са другим оперативно-комуникативним центрима у Републици Српској, а Републички оперативно-комуникативни центар Републике Српске преузима и обрађује добијене податке из земље и иностранства.

Оперативно-комуникативни центар позиве прима на број за хитне ситуације 121, обрађује их и просљеђује професионалним, хитним и другим службама за заштиту и спасавање.

Зато када позовете број 121 одговорите на сљедећа питања:
-Шта се догодило?
-Гдје се догодило?
-Када се догодило?
-Колико је унесрећених?
-Какву помоћ тражите?
-Представите се…

О центру 121

ЦЕНТАР ЗА ОСМАТРАЊЕ, ОБАВЈЕШТАВАЊЕ И УПОЗОРАВАЊЕ

У  циљу откривања и праћења опасности од природне и друге несреће, обавјештавања и упозоравања, Републичка управа цивилне заштите организује јединствен систем осматрања, обавјештавања и упозоравања.

Основни задаци система су:

 • Пријем, прикупљање, обрада и пренос података од значаја за заштиту и спасавање и обављање других задатака у оквиру заштите и спасавања.
 • Обавјештавање и упозоравање грађана на непосредну опасност и давање инструкција за личну и узајамну заштиту.
 • Обавјештавање и активирање снага и других субјеката који проводе заштиту и спасавање и пренос одлука надлежних органа за провођење заштите и спасавања.

Систем осматрања, обавјештавања и упозоравања обухвата:

 • Мрежу осматрања.
 • Оперативно-комуникацијске центре 121.
 • Упозоравање.

Мрежа осматрања се заснива на:

 • Информацијама и подацима добијеним од грађана и организација.
 • Информацијама и подацима добијеним од службе цивилне заштите града-општине и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање (ватрогасци, шумари, ловци и др.).
 • Информацијама и подацима добијеним од служби за праћење и осматрање које су успостављене у сврху праћења метеоролошких, хидролошких, сеизмолошких, радиолошких, еколошких и других услова.
 • Информацијама и подацима добијеним од органа за контролу ваздушног простора.
 • Међународној размјени информација и података.

У сврху провођења задатака осматрања, обавјештавања и упозоравања оснивају се:

 • Републички оперативни центар.
 • Подручни оперативни центри.
 • Оперативни центри градова-општина.

Оперативни центар позиве прима на број за хитне ситуације 121, обрађује их и просљеђује професионалним, хитним и другим службама за заштиту и спасавање.

Јавна и друга предузећа за телекомуникације на подручју Републике Српске дужна су корисницима јавне телефонске мреже  обезбиједити бесплатно позивање броја за хитне ситуације 121.

Медији су дужни, без одлагања и бесплатно, објавити хитна саопштења о опасностима од природне и друге несреће, као и захтјеве, апеле, прогласе, објашњења и упутства у случају упозорења које им достави орган цивилне заштите или други надлежни орган.

У случају појаве опасности или настанка одређене природне и друге несреће која може угрозити људе, материјална добра и животну средину проводи се обавјештавање и упозоравање становништва с циљем да се благовремено предузму мјере и задаци цивилне заштите.
Упозоравање се проводи у складу са јединственим знаковима за упозоравање.
Одлуку о активирању система за упозоравање у случају опасности од природне и друге несреће доноси градоначелник-начелник града-општине.
Оперативни центар који даје знак опасности дужан је, путем електронских медија, непосредно након давања знака упознати грађане и органе власти о разлозима давања знака опасности.

Упозоравање се организује као јединствен систем на нивоу Републике Српске и града-општине.
Град-општина обезбјеђују техничка и друга средства за потребе упозоравања и врши текуће и инвестиционо одржавање истих.