Požar

Požar je veoma teško definisati. Najjednostavnije je reći da je požar nekontrolisano gorenje.

Da biste bili što bolje pripremljeni za požar, molimo pročitajte sljedeći tekst:

 • Naučite kako treba reagovati na različite vrste požara.
 • Neka ABC aparati za gašenje požara budu dostupni na svakom spratu (za obuku kontaktirajte vatrogasce).
 • Provedite vježbe za slučaj požara.
 • Provjerite funkcionalnost prozora. Odredite sigurno stajalište na otvorenom. Nikada ne ulazite u kuću koja gori. Zapaljive stvari držite na sigurnom.
 • Redovno čistite dimnjake.
 • Ne preopterećujte električne utičnice.
 • Imajte sklopive ljestve.
 • Razmislite o tome da prozore djece ili drugih osoba koje se ne mogu same spasiti označite tako da budu prepoznatljivi iz vana.

POŽAR U STANU/KUĆI

ŠTA ČINITI PRIJE POŽARA

Obzirom da je požar neočekivana i iznenadna pojava, posebno u kući ili stanu, potrebno je da svako domaćinstvo bude upoznato sa mogućim uzrocima požara u stambenom prostoru, vrsti požara i načinu njegovog gašenja.

U stambenim prostorima požari mogu biti izazvani gorenjem ulja i masti pri kuhanju, mogu se desiti električni požari zbog neispravnih elektro-instalacija ili električnih uređaja, a kao posljedica i jednih i drugih požara, dolazi do gorenja odjeće, tekstila, itd.

 • Vodite računa o načinu rukovanja masnoćama prilikom pripreme hrane, posebno ako se kuhanje vrši na otvorenom plamenu (šporeti na čvrsto gorivo, plinski šporeti, itd).
 • Vodite računa o ispravnosti elektro-instalacija i električnih uređaja u stanu. Ne improvizujte – ako je uređaj neispravan, uvijek potražite stručnu pomoć, ne popravljajte ga sami ako za to niste kvalifikovani.
 • Saznajte gdje se u vašem stambenom objektu nalaze hitni izlazi za slučaj vanredne situacije, aparati za gašenje požara, hidranti, itd.
 • Naučite kakav je zvučni signal (alarm) koji se emituje u slučaju požara i koje su procedure evakuacije.
 • Po mogućnosti, imajte pri ruci odgovarajući aparat za gašenje požara ili drugo sredstvo kojim se požar može bezbjedno staviti pod kontrolu (ABC aparat, pijesak, itd).
 • Uvijek na poznatom mjestu u stanu imajte spremne sve važne lične i druge dokumente, važne brojeve telefona koji vam mogu biti potrebni i druge važne i vrijedne predmete, uključujući i potrebne lijekove, koje želite ponijeti sa sobom u slučaju evakuacije.
 • Očistite dimnjake prije početka sezone grijanja.
 • Ako je moguće, upoznajte se sa osnovama gašenja požara u specijalizovanoj ustanovi (lokalna vatrogasna brigada ili jedinica).
 • Imati spreman komplet za pružanje prve pomoći i upoznati s sa osnovama pružanja prve pomoći (lokalna zdravstvena ustanova ili lokalni crveni krst).
ŠTA ČINITI U TOKU POŽARA

NE PANIČITE!

Ako je požar većih razmjera, odmah napustite zapaljenu zgradu. Ne zadržavajte se niti se vraćajte u zapaljenu prostoriju da biste uzeli važne stvari i predmete.

Ako je požar manji:

 • Odmah upozorite okolinu . Nemojte odmah pokušavati da gasite vatru dok o njoj niste obavijestili barem najbliže komšije – vičite “VATRA”  ili na drugi način privucite pažnju okoline.
 • Odmah obavijestite lokalnu vatrogasnu službu, operativni centar civilne zaštite 121 i policiju, bez obzira na veličinu požara.
 • Odmah evakuišite djecu i starije i bolesne osobe.

Kad ste obavili navedeno, onda:

 • Gasite požar ali samo pod uslovom da imate pomoć.
 • Aparate za gašenje požara koristite samo ako znate kako se oni koriste.
 • Ako je moguće, isključite napajanje plinom na glavnom ventilu, zbog opasnosti od eksplozije.
 • Po mogućnosti, preko usta i nosa stavite mokru tkaninu (od prirodnih vlakana) kako biste smanjili količinu udahnutog dima, gara i prašine.
 • Ako gori zapaljena masnoća, ugasite šporet i poklopite posudu u kojoj masnoća gori, zatvorite je poklopcem ili zatvorite vrata rerne ako u njoj gori masnoća.
 • Korisite aparat za gašenje požara koji je napunjen ugljen-dioksidom (CO2), pjenom ili gasom.
 • Nikad ne koristite vodu za gašenje zapaljene masnoće. Ona će samo rasuti plamen i tako zapaliti i okolni zapaljivi materijal.
 • Ako je dimnjak zapaljen, nikad ga ne gasite vodom.
 • Ako gori odjeća, nemojte trčati. Na taj način samo rasplamsavate vatru.

ZAGUŠUJTE VATRU:

-Lezite i valjajte se.
-Valjajući se umotajte se u ćebe i sl..
-Laganim utapkavanjem ugasite  zapaljenu ili odjeću koja tinja.
-Tretirajte opekotine i šok.

 • Ako je električni požar, isključite uređaj iz napajanja električnom energijom, ako je to moguće.
 • ELEKTRIČNE POŽARE NIKADA NE GASITE VODOM  jer postoji opasnost od električnog udara!
 • Požar gasite aparatom za gašenje koji je napunjen ugljen-dioksidom (CO2) ili prahom.

U slučaju evakuacije:

 • Posljednje upozorenje da se morate evakuisati je kada plamen dosegne plafon.
 • Prilikom napuštanja prostorije/zgrade, pokušajte spriječiti širenje požara na okolinu. Ako možete, zatvorite vrata i prozore na prostoriji koju napuštate.
 • Prije otvaranja, opipajte vrata da vidite jesu li vruća. Ako jesu, napustite stan kroz prozor.
 • Držite se nisko, pužite (dim i toplina idu prema gore).
 • Uvijek koristite stepenište ili merdevine (ljestve), nikako lift.
ŠTA ČINITI NAKON POŽARA
 • Ne ulazite u zgradu, kuću ili stan prije nego vam vatrogasci ne potvrde da je sigurno. Oni će osigurati da i najmanji trag vatre bude ugašen.
 • Ako ste sami gasili požar, provjerite da li je sav plamen ugašen i da li postoji tinjajući žar.
 • Kad ste sasvim sigurni da više nema opasnosti od vatre, otvorite vrata i prozore radi provjetravanja. Ne boravite u prostorijama koje nisu dobro provjetrene zbog opasnosti od trovanja produktima gorenja.
 • Budite oprezni kad ulazite ili se krećete u zgradi/prostoriji koja je gorjela zbog opasnosti od rušenja.

POŽAR NA OTVORENOM PROSTORU

Požari na otvorenom prostoru su u nekim dijelovima svijeta prirodna pojava, međutim u našim krajevima su oni skoro uvijek posljedica nepažnje ljudi.

ŠTA ČINITI PRIJE POŽARA
 • Saznajte karakteristike i rizičnost područja u kome živite.
 • Ne ložite vatru na mjestima na kojima je ne možete kontrolisati.
 • U šumi vatru ložite samo na mjestima koja su za to predviđena.
 • Vodite računa o tome gdje bacate i gasite opuške od cigareta.
 • Vatru NIKADA ne ostavljajte bez kontrole.
 • Provjerite da li je vatra potpuno ugašena prije nego što napustite mjesto na kome ste je palili.
 • Budite uvijek oprezni kada palite vatru na izletima, prilikom čišćenja bašti i poljoprivrednih površina i slično.
 • Napravite zajednički plan djelovanja sa komšijama.
 • Pri gradnji koristite vatrootporne materijale.
 • Očistite rastinje u krugu od barem 30 metara oko kuće.
ŠTA ČINITI U TOKU POŽARA

Pokušajte na svaki način  što prije obavijestiti okolinu o požaru, operativni centar civilne zaštite 121, vatrogasnu službu i policiju.

Ako je požar manjih razmjera, odmah gasite:

 • Poljski požari se uspješno mogu gasiti vodom. Ako je moguće, koristite je u velikim količinama kako biste osigurali da ne ostane tinjajućih dijelova gorivih materijala jer se iz njih ponovo može razviti požar.
 • Vodom natopite površinu i materijal oko vatre kako biste spriječili njeno širenje.
 • Vatru možete zagušivati zemljom i sl.

Ako je požar velikih razmjera:

 • Odmaknite se od požara na sigurnu udaljenost i odmah obavijestite vatrogasce. Poštujte njihove instrukcije.
 • Pratite lokalni radio i TV program, slijedite sve emitovane instrukcije.
 • Ako ste na izletu, automobil parkirajte na otvorenom, okrenut u pravcu evakuacije. Imajte ključeve pri ruci.

ŠTA ČINITI NAKON POŽARA

 • Pobrinite se o eventualno povrijeđenim osobama.
 • Područje koje je gorjelo redovno nadgledati kako biste primijetili eventualnu pojavu novog požara.
 • Pri obilasku izgorenog područja, na nogama imajte obuću sa čvrstim đonom i od prirodnih vlakana, kao i odjeću napravljenu od prirodnih vlakana i sa dugim rukavima i nogavicama.