Tue, April 16, 2024

Područno odjeljenje Trebinje

Područna odjeljenja civilne zaštite vrše stručne i druge poslove koji se odnose na izradu zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga svoga rada. Aktivno učestvuju u saniranju posljedica prirodnih i drugih ne sreća. Izrađuju i dostavljaju izvještaje o prirodnim i drugim nesrećama na teritoriji područnog odjeljenja, prate stanje uvezanosti i funkcionisanja sistema civilne zaštite. Preduzimaju mjere za koordinaciju planiranja i organizovanja mjera i snaga zaštite i spasavanja na području koje pokriva područno odjeljenje. Koordinišu i usmjeravaju rad opštinskih organa i službi i drugih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje na području odjeljenja. Predlažu, pripremaju i organizuju seminare, obuku i vježbe snaga civilne zaštite na području odjeljenja. Pružaju stručnu pomoć u akcijama traganja za nestalim, pružaju stručnu pomoć ugroženom i nastradalom stanovništvu, vrše poslove osmatranja, obavještavanja i upozoravanja. Vrše i druge poslove iz djelokruga svoga rada. Takođe područna odjeljenja u svom sastavu imaju područni operativno komunikacijski cenatar koji posjeduje broj za hitne situacije 121 koji je na raspolaganju građanima 24 časa dnevno.

Srpska broj 2, Trebinje,
Tel: 059/261-179
E-mail: rucz@rucz.vladars.rs