Nesreća sa opasnim materijama

PRIJE NESREĆE
 • Uvijek slušajte lokalne radio i TV stanice.
 • Saznajte koje se opasne materije proizvode, skladište ili transportuju u području u kome živite.
 • Ako imate ventilacioni sistem, naučite kako se on blokira.
 • Održavajte u ispravnom stanju izolaciju oko prozora, vrata i u podrumima.
U TOKU NESREĆE
 • Nazovite službe za hitne situacije.
 • Pratite lokalni radio i TV program. Slijedite sve emitovane instrukcije.
 • Članove domaćinstva i kućne ljubimce uvedite u kuću.
 • Po mogućnosti, držite se dalje od mjesta nesreće.
 • Neka vam je tijelo potpuno pokriveno.
 • Nemojte jesti,piti bilo šta što je moglo biti zagađeno.
 • Pripremite se za moguću evakuaciju.
 • Zatvorite sva vrata i prozore, ventilaciju.
 • Isključite ventilacione sisteme, sušilice, grijanje, klimatizaciju. Ako možete zatvorite otvor za dimnjak.
 • Zatvorite grilje i spustite roletne.
 • Idite u prostoriju koja nije u prizemlju i na kojoj je najmanje prozora i vrata.
 • Ponesite komplet za hitne situacije sa sobom.
 • U pukotine ispod vrata i prozora utisnite mokre peškire.
 • Ako je moguće, oko vrata i prozora zalijepite traku. Plastičnim folijama i kesama blokirajte sve otvore kuda bi zagađenje moglo ući u prostoriju.
 • Ostanite u prostoriji dok ne dobijete dalje instrukcije (putem radija ili TV-a).
NAKON NESREĆE
 • Postupajte u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i institucija.
 • U slučaju potrebe, obavite dekontaminaciju sebe, svoje imovine i okoline.
 • Ako sumnjate da ste bili izloženi dejstvu agresivnog agensa, potražite ljekarsku pomoć.
 • Obratite pažnju na zdravstveno stanje svojih ukućana, komišija i prijatelja  ali i domaćih životinja i kućnih ljubimaca.
 • Ne konzumirajte hranu i piće za koju od nadležnih vlasti niste dobili potvrdu da je sigurna.