КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПО ДОБОЈ РУЦЗ РС

Након методско – показне вјежбе Теророријалне ватрогасне јединице Брод “Евакуација и збрињавање угрожених од пожара” данас је у Броду одржан, у овом циклусу, последњи координациони састанак Подручног одјељења Добој (ПО Добој) Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС). Са руководиоцима служби цивилне заштите, представницима субјеката од значаја за заштиту и спасавање локалних заједница на територији нашег ПО Добој разговарало се и анализирао рад и учинак на извршавању и испуњавању задатака и циљева у складу са Планом рада РУЦЗ РС за 2024. годину сходно обавезама из оперативних планова које је усвојила Влада Републике Српске.
Разматране су теме из области анализе реализације задатака који произилазе из планова у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2024. години са освртом на анализу капацитета за заштиту од пожара и одбране од поплава. Анализирана је реализација задатака који произилазе из планова активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској за период 2024 – 2027. године.
Дискусија и анализа била је о имплементацији Закона Републике Српске о заштити од пожара, дефинисању улоге и координације наших институција, као и о приједлогу и плановима заједничког дјеловања на успостављању функционалног система ватрогасно – спасилачке службе на простору Републике Српске. У томе би нарочита пажња била на ватогасно – спасилачким jединицама у локалним заједницама, њиховој структури, раду и функционисању у оквиру система заштите и спасавања.
Разговарано је о успостављању система везе и раног упозоравања у Републици Српској. Између осталог закључено је да је дужност руководилаца цивилне заштите града/општине да надлежно подручно одјељење РУЦЗ РС писмено (на координационом састанку) обавијесте о тренутном стању своје локалне заједнице када је у питању cистeм везе и раног упозоравања уз напомену да је то законска обавеза свих локалних заједница. Наглашена је важност извјештаја према ПО РУЦЗ РС. На овом састанку у Броду једна тачка дневног реда односила се на превентивно дјеловање на заштити људи и животиња у случају појаве заразних болести. У име РУЦЗ РС састанку у Броду присуствовали су в. д. помоћника директора РУЦЗ РС за организацију, планирање и обуку и начелник ПО Добој РУЦЗ РС.