КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПО БАЊА ЛУКА РУЦЗ РС

У Српцу је одржан редовни координациони састанак са руководиоцима служби цивилне заштите, представницима субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији Подручног одјељења (ПО) Бања Лука Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС). Састанком је руководио начелник ПО Бања Лука РУЦЗ РС.

Са присутним представницима надлежних служби 12 локалних заједница (неке су оправдале изостанак) из зоне одговорности ПО Бања Лука РУЦЗ РС разматрано је успостављање система везе и система раног упозоравања у Републици Српској. Истакнуто је да је дужност руководилаца цивилне заштите града/општине да РУЦЗ РС и надлежно ПО писмено (на координационом састанку) обавијесте о тренутном стању своје локалне заједнице када је у питању систем везе и раног упозоравања, уз напомену да је то законска обавеза свих локалних заједница. Нагласак је био на извјештајима према ПО.

Анализирани су План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској за период 2024 – 2027. године као и реализације годишњих планова Владе РС конкретно Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2024. години, са посебним извјештајем руководилаца служби цивилне заштите града/општине о опремљености и обучености ватрогасних јединица за гашење пожара свих врста, као и недостацима, потребама тих ватрогасних јединица. Потом је на дневном реду био План одбране од поплава у Републици Српској у 2024. години. Руководиоци служби цивилне заштите градова и општина које су угрожене од поплава презентовали су кратак писмени извјештај, конкретне радње и мјере које су предузете с циљем повећања степена отпорности заштите од евентуалних будућих поплава са уоченим недостацима и сл. Тема разговора био је и План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних надавина и снијега од интереса за Републику Српску за период од 2024 – 2027. године.

На састанку је било ријечи о имплементацији Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске”, број 94/19), дефинисању улоге и координације наших институција, као и о приједлогу и илановима заједничког дјеловања на успостављању функционалног система ватрогасно – спасилачке службе на простору Републике Српске са посебним тежиштем на ватрогасно – спасилачким јединицама у локалним заједницама, њиховој структури, раду и функционисању унутар система заштите и спасавања. Разматрани су измјена Уредбе о садржају и начину израде Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће у Републици Српској (РС). Учесници састанка у Српцу упознали су се са Планом реализације обуке у васпитно – образовним установама на тему „Поступање у случају опасности и евакуације”. У наредном периоду преостао је редовни координациони састанак ПО Добој РУЦЗ РС.