КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПО ТРЕБИЊЕ РУЦЗ РС

У Требињу је данас одржан редовни координациони састанак са руководиоцима служби цивилне заштите, представницима субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији Подручног одјељења (ПО) Требиње Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС). У име РУЦЗ РС састанку су присуствовали в. д. помоћника директора РУЦЗ РС за организацију, планирање и обуку са сарадницима, запосленици ПО Требиње РУЦЗ РС.

У складу са Планом рада РУЦЗ РС за 2024. годину и сходно обавезама из оперативних планова које је усвојила Влада Републике Српске представници РУЦЗ РС разговарали су са руководиоцима, репрезентима служби/одсјека цивилне заштите општина, градова и других субјеката значајних за заштиту и спасавање на територији за коју је одговорно ПО Требиње РУЦЗ РС.   

Разматране су теме из области анализе реализације задатака који произилазе из планова у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2024. години са освртом на анализу капацитета за заштиту од пожара и одбране од поплава. Анализирана је реализација задатака који произилазе из планова активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској за период 2024 – 2027. године.

Дискусија и анализа била је о имплементацији Закона Републике Српске о заштити од пожара, дефинисању улоге и координације наших институција, као и о приједлогу и плановима заједничког дјеловања на успостављању функционалног система ватрогасно – спасилачке службе на простору Републике Српске. У томе би нарочита пажња била на ватогасно – спасилачким jединицама у локалним заједницама, њиховој структури, раду и функционисању у оквиру система заштите и спасавања.

Разговарано је о успостављању система везе и раног упозоравања у Републици Српској. Између осталог закључено је да је дужност руководилаца цивилне заштите града/општине да надлежно подручно одјељење РУЦЗ РС писмено (на координационом састанку) обавијесте о тренутном стању своје локалне заједнице када је у питању cистeм везе и раног упозоравања уз напомену да је то законска обавеза свих локалних заједница. Наглашена је важност извјештаја према ПО РУЦЗ РС. Поред поменутих представника РУЦЗ РС редовном координационом састанку у Требињу присуствовале су делегације Центра за газдовање кршом Требиње, Шумског газдинства “Ботин” из Невесиња, командири територијалних ватрогасно – спасилачких јединица (ТВСЈ) са подручја Херцеговине. Слиједе преостали редовни координациони састанци у Добоју и у Бањој Луци.