Донација опреме у оквиру ИПА ФФ пројекта

текст У оквиру ИПА ФФ регионалног ИПА програма ”  ЕУ подршка превенцији поплавама и управљање ризицима од шумских пожара у земљама западног Балкана и Турској”. дана 28.02. 2024. године донирана је опрема општинама Невесиње и Вишеград уједно учесницима пројекта из Републике Српске поред Републичке управе цивилне заштите које је имала кординаторску улогу за Републику Српску. Донација се односи на личну заштитну опрему и ватрогасну опрему потребну за гашење пожара отвореног простора, поменута опрема је донирана ТВЈ и служби Цивилне заштите општине Невесиње, док је ИТ опрема донирана служби Цивилне заштите општине Вишеград. Укупна вриједност дониране опреме је 95.000,00 КМ.