Sun, May 28, 2023

Контакт информације

Спасовданска 3, Источно Сарајево,
Тел: 057/344-258, 344-257, Факс: 344-259
E-mail: rucz@rucz.vladars.net

Директор:

Милан Новитовић

Email: milan.novitovic@rucz.vladars.net

Замјеник директора:

Ненад Ћук

Email: nenad.cuk@rucz.vladars.net

Сектор за организацију, планирање и обуку

Помоћник директора:

Биљана Пајић

Email: biljana.pajic@rucz.vladars.net

Сектор за деминирање

Помоћник директора:

Драган Кос

Email: dragan.kos@rucz.vladars.net

Сектор за финансијске, рачуводствене и правне послове

Помоћник директора:

Предраг Слијепчевић

Email: predrag.slijepcevic@rucz.vladars.net

Главни републички инспектор ЗиС:

Жељко Јанковић

Email: zeljko.jankovic@rucz.vladars.net

 Републички оперативно комуникацијски центар Републике Српске:

Тел: 057/344-807, 065/185-670