РУЦЗ РС – ОШ „СРБИЈА“ ПАЛЕ

Представници Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС) данас су у Палама директору ОШ „Србија“ представили и уручили Процјену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће. Колеге су школску управу, том приликом, упознале са њиховим обавезама које произилазе из поменутих докумената. Руководство ОШ „Србија“ препознало је значај и потребу провођења активности заштите и спасавања у васпитно – образовним установама, а све у циљу стварања безбједног окружења како за запослено особље тако и за ученике.