КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК ПО СОКОЛАЦ РУЦЗ РС

У сједишту Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС) у Источном Сарајеву данас је одржан редовни координациони састанак са руководиоцима служби цивилне заштите, представницима субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији Подручног одјељења (ПО) Соколац РУЦЗ РС. У име РУЦЗ РС састанку су присуствовали в. д. директора РУЦЗ РС, помоћник директора РУЦЗ РС за организацију, планирање и обуку, начелник ПО Соколац РУЦЗ РС.

Разматране су теме из области анализе реализације задатака који произилазе из планова у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2024. години са освртом на анализу капацитета за заштиту од пожара и одбране од поплава. Анализирана је реализација задатака који произилазе из планова активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса и већих сњежних падавина и снијега у Републици Српској за период 2024 – 2027. године.

Размотрена је имплементација Закона Републике Српске о заштити од пожара, дефинисање улоге и координације наших институција, као и приједлог и планови заједничког дјеловања на успостављању функционалног система ватрогасно – спасилачке службе на простору Републике Српске. Акценат је на ватогасно – спасилачким jединицама у локалним заједницама, њихова структура, рад и финкционисање у оквиру система заштите и спасавања. Разговарано је о успостављању система везе и раног упозоравања у Републици Српској. Између осталог закључено је да је дужност руководилаца цивилне заштите града/општине да надлежно подручно одјељење РУЦЗ РС писмено (на координационом састанку) обавијесте о тренутном стању своје локалне заједнице када је у питању cистeм везе и раног упозоравања уз напомену да је то законска обавеза свих локалних заједница. Наглашена је важност извјештаја према ПО РУЦЗ РС.

Координациони састанак одржан је у Угљевику 15. 4.2024. године са руководиоцима служби цивилне заштите, представницима субјеката од значаја за заштиту и спасавање на територији нашег подручног одјељења у Бијељини. Том састанку, између осталих, присуствовали су пиомоћник директора РУЦЗ РС за организацију, планирање и обуку и главни републички инспектор заштите и спасавања. Према плану ускоро слиједе редовни координациони састанци на територији подручних одјељења РУЦЗ РС у Бањалуци, Добоју и Требињу.