Преглед стања водостаја на основу прогнозног система МИКЕ на дан 15.5.2023. у 8h

Падавине које су падале ових дана довеле су до пораста водостаја на већини водотока на подручју Републике Српске.
Према посљедњим резултатима расположивих прогнозних модела (МИКЕ) за ријечни слив Саве, очекује се пораст водостаја на свим главним водотоцима на подручју Републике Српске (Сава, Уна, Сана, Врбас, Босна).

Водостаји ријеке Саве услијед обилних падавина на већини мјерних станица показују пораст. Ријека Сава на подручју Републике Српске је тренутно такође у порасту, а на подручју Јасеновца водостаји су већ изнад почетка обавјештавања и током дана ће достићи коте редовне одбране од поплава. Током дана се и низводно од Јасеновца очекује да буду достигнуте коте почетка обавјештавања. Према резултатима модела на ријеци Сави овако високи водостаји ће се задржати још наредних 5 дана.

Водостаји ријеке Уне и Сане су високи и у даљем порасту. На ријеци Уни код Новог Града и низводно према Костајници су премашене коте редовне одбране и очекује се даљи пораст водостаја па би у послијеподневним сатима могло доћи и до премашивања кота ванредних поплава. На ријеци Сани код Приједора се у вечерњим сатима очекује достизање кота редовне одбране од поплава. Опадање водостаја на сливу ријеке Уне и Сане се очекује од сриједе.

Водостаји на ријеци Врбас и притокама такође биљеже високе вриједности и имају видљив пораст. На подручју Бања Луке је премашена кота редовних мјера одбране од поплава, а могућ је и благи пораст у послијеподневним сатима те у наредним данима, а све у зависности о раду ХЕ Бочац. На подручју низводно од Бања Луке у послијеподневним сатима је могуће достизање коте редовне одбране од поплава. На ријеци Врбањи и на ријеци Пливи су такође високи водостаји и достигнуте су коте редовних мјера, а имају тенденцију пораста.

На ријеци Босни су водостаји у благом порасту, али према тренутним прогнозама не очекује се достизање кота почетка обавјештавања.