Zgrada uprave

УРЕЂЕЊЕ ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ И СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлуку о овлаштеним особама за давање и објављивање информација Републичке управе цивилне заштите Републике Српске можете видити на линку.