Завршен „Way Forward“ семинар у оквиру ЕУ пројекта „ResponSEE“ у Аустрији

У организацији конзорцијума ЕУ пројекта „ResponSEE“, одржан је семинар под називом „Way Forward“, у периоду од 20. до 22. септембра 2022. године у Грацу, Република Аустрија. Поред припадника Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, учешће су узели и представници Федералне управе цивилне заштите, Одјељења за јавну безбједност Брчко Дистрикта БиХ, Министарства безбједности БиХ, Директората за вандредне ситуације Црне Горе и Националне агенције за цивилну заштиту Албаније.
Првог дана семинара извршена је евалуација међународне теренске вјежбе „ResponSEE“, одржане у априлу 2022. године, што је био последњи корак за приступ БиХ Механизаму цивилне заштите Европске Уније. Представници различитих институција које су биле укључене у планирање, организацију и извођење наведене вјежбе извршили су анализу и дали препоруке за евентуално побољшање процеса организације теренских вјежби у области заштите и спасавања. Истог дана представљена је цивилно-војна координација и пружање одговора у природним несрећама у покрајини Штајерској, као и систем цивилне заштите Републике Аустрије, са освртом на добро организован систем волонтеризма у наведеној покрајини.
Радни дан је завршен представљањем стратегије и пута развоја, као и могућности које нам слиједе у наредном периоду као чланици Механизма цивилне заштите Европске Уније.
Учесници семинара су имали прилику да посјете школу Ватрогасне бригаде у Лебрингу, покрајина Штајерска.