Приједлог Средњорочног плана и Уредбе Републичке управе цивилне заштите Републике Српске за период 2022 – 2024. године

Приједлог Средњорочног плана рада Републичке управе цивилне заштите Републике Српске за период од 2022. до 2024. године, са мишљењем надлежних институција Владе Републике Српске. Приједлог Плана ће бити достављен Влади Републике Српске на разматрање у складу са Програмом рада Владе.

Републичка управа цивилне заштите је урадила приједлог Уредбе о садржају и начину израде Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће. Приједлог Уредбе је добио сагласност надлежних институција Владе Републике Српске, јединица локалне самоуправе, невладиних организација и удружења грађана у Републици Српској. У приједлог Уредбе унесене су одређене препоруке експерата Свјетске банке, као и препоруке надлежних институција Владе Републике Српске, јединица локалне самоуправе, те невладиних организација и удружења грађана.

Документ ће у наредном периоду бити достављен Влади Републике Српске на разматрање.

Приједлог средњорочног плана можете погледати ОВДЕ!

Приједлог уредбе множете погледати ОВДЕ!

Подијели
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •